Data dodania: 13.11.2017  |  wyświetlenia: 147
POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII
Fot. Policja
Konkurs dla "klas policyjnych" INP i KG Policji

 Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji organizuje konkurs, którego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. 

 
 
Instytut Pamięci Narodowej wraz z Komedą Główną Policji organizuje drugą edycję konkursu pn. „Policjanci w służbie historii”. Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników, gdzie programy nauczania rozszerzone są o przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, czyli tzw. „klas policyjnych”.
Celem kontynuacji tego projektu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, pogłębienie wiedzy na temat historii Polski oraz wzmocnienie etosu policyjnej służby. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych, które zostaną zorganizowane przez Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej.
 
Zgłoszenie  udziału w konkursie następuje poprzez założenie i rejestrację zespołu na platformie internetowej konkursu: www.policjawhistorii.ipn.gov.pl  do dnia 30 listopada 2017 roku.  Pod tym adresem można także uzyskać wszelkie dodatkowe informację dotyczące konkursu wraz z regulaminem.
 
KMP w Ostrołęce
Opinie i komentarze
Sortowanie
Dodaj komentarz
Akceptuję ragulamin dodawania komentarzy.
Info Ostrołęka - Ostrołęcki Portal Internetowy
Kontakt - tel: 698-857-538, e-mail: redakcja@info-ostroleka.pl | Reklama - tel: 698-857-538, e-mail: reklama@info-ostroleka.pl
Reporter - Alan Baczewski - e-mail: alan.baczewski@info-ostroleka.pl
Redakcja: Portal Informacyjno - Reklamowy Klaudia Baczewska | Portal na licencji firmy MASURIA Krzysztof Szyszkowski - ks@masuria.pl
004