Data dodania: 10.11.2017  |  wyświetlenia: 475
C-13, czyli droga dla rowerów
Fot. Czytelnik
Co oznacza biały symbol roweru na niebieskim tle okrągłego znaku drogowego?

O złej praktyce oznakowania dróg w powiecie ostrołęckim napisał do nas zatroskany o bezpieczeństwo ruchu rowerzystów czytelnik.

 

Czy po drodze oznaczonej znakiem C-13 mogą poruszać się samochody?

W rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jest definicja znaku C-13:
Znak C-13 „droga dla rowerów” (rys. 4.2.13.1) stosuje się w celu wyeliminowania z drogi innych niż rowery pojazdów. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów.
 
Definicję drogi dla rowerów znajdziemy w Prawie o ruchu drogowym:
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Widoczne na zdjęciu znaki C-13 - „Droga dla rowerów”, D-1 - „Droga z pierwszeństwem”,  A-1 „Niebezpieczny zakręt w prawo”, A-18 - „Uwaga zwierzęta” stoją po prawej stronie jezdni.
 
Według rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
§ 2. 1. Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Wszystkie wyżej wymienione znaki wg przepisów dotyczą jezdni.
 
Na zdjęciu widać linię krawędziową ciągłą i umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej, które wyznaczają prawą krawędź jezdni. Czyli wszystko po prawej stronie linii krawędziowej to pobocze. Pobocze nie jest pasem ruchu. Znaki jak wspomniano wyżej są dla jezdni. Na jednej z głównych dróg w Łysych, czyli ulicy Poległych będącej skrótem między drogami wojewódzkimi nr 645 a 647 postawiono znak C-13.
Dość to skomplikowane, ale przekonywujące. 
 
Tak oznaczonych dróg w gminie Łyse a także innych gmin powiatu ostrołęckiego jest sporo.
Kiedy powiatowy Zarząd Dróg zajmie się nieprzepisowym oznakowaniem? A jeżeli jest to droga dla rowerów jak mówią znaki, to kiedy policja zdyscyplinuje poruszających się tą drogą innymi pojazdami niż rowery?
Pyta się na koniec anonimowy czytelnik  za naszym pośrednictwem.
Galeria zdjęć
Opinie i komentarze
Sortowanie
do rower | 2017-11-22 14:56 | IP *.*.192.138
Zależy kto mapę będzie rysował:
Jeżeli ktoś urzędu powiatowego, to narysuje tego dziesiątki setki kilometrów. Ponieważ zaznaczy wybudowane pobocza, które wg przepisów nie są drogami rowerowymi.

Jeżeli ktoś kto się zna na przepisach, zaznaczonych na mapie dróg rowerowych będzie bardzo mało. Takich dróg jest niewiele. Chyba ze uznamy za takie drogi oznaczone jak w artykule.
Rower | 2017-11-18 0:04 | IP *.*.30.171
Mapa ścieżek rowerowych powiatu przydałaby się
ZDP - wstyd | 2017-11-10 13:04 | IP *.*.192.138
Takich oznakowań jest dużo w Łysych, Lipnikach, Zalas-Łączki i inne.
W gminie Czerwin m.in na drodze z Suchcic.
W Troszynie np znak F-19 stoi zaraz za zakazem jazdy rowerów.
W gminie Lelis choćby dla przykładu w gnatach
W gminie Goworowo widziałem, ale szybko zniknęły. To gmina co się postawiła, że takie numery to nie z nimi.

ZDP - wstyd
Strona 1 z 1
Dodaj komentarz
Akceptuję ragulamin dodawania komentarzy.
Info Ostrołęka - Ostrołęcki Portal Internetowy
Kontakt - tel: 698-857-538, e-mail: redakcja@info-ostroleka.pl | Reklama - tel: 698-857-538, e-mail: reklama@info-ostroleka.pl
Reporter - Alan Baczewski - e-mail: alan.baczewski@info-ostroleka.pl
Redakcja: Portal Informacyjno - Reklamowy Klaudia Baczewska | Portal na licencji firmy MASURIA Krzysztof Szyszkowski - ks@masuria.pl
005